Liên Hệ
Ho Chi Minh Office
​3/2 Đường Số 6, Phường Thảo Điền, Q​uận 2
Ho Chi Minh City. Vietnam
Tel: (84-8) 38480872
Fax:(84-8) 38480871
Email: dam.nt@baclieu-vegetables.vn
Bac Lieu Factory
89, Ward 2, National Road IA, Gia Rai Town, Gia Rai District
Bac Lieu Province,Vietnam.
Tel. : (84. 781) 849567
Fax : (84. 781) 849706
Email : dam.nt@baclieu-vegetables.vn
Nha Trang Factory
Lot A9, Suoi Dau Industrial Zone, Khanh Hoa Province, Viet Nam
Tel. : (84. 058) 743182
Fax : (84. 058) 743181
Email: ntfis@dng.vnn.vn
Gửi Tin
Tên *  
Email *    
Phone *  
Tin Nhắn *