Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc Nguyễn Minh Trí
Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc Nguyễn Minh Trí. Chi tiết.