QD bổ nhiệm Mr. Nguyen Thanh Phong
Quyết định bổ nhiệm Mr. Nguyen Thanh Phong làm Phó Tổng Giám Đốc chi nhánh công ty cổ phần Thủy Sản Bạc Liêu

Chi tiết xem tại đây